Aktivni kiseonik

Aktivni kiseonik je najbolje sredstvo za dezinfekciju koje se može upotrebljavati i na koži, sluzokoži bez nuspojava i iritacija.

Aktivni kiseonik

Naša sredstva na bazi aktivnog kiseonika imaju široku primenu u prehrambenoj industriji, zdravstvu, obrazovnim ustanovama, domaćinstvima…Koriste se za dezinfekciju podova, sudova, ruku, instrumenata, opreme, klima uređaja i ostalih površina. Bitna osobina aktivnog kiseonika je da se može svakodnevno i neograničeno koristiti jer ne ostavlja rezidue i mikroorganizmi ne razvijaju rezistenciju. Ne zagađuje životnu sredinu i potpuno je ekološki!

Aktivni kiseonik je najbolje sredstvo za dezinfekciju koje se može upotrebljavati i na koži, sluzokoži bez nuspojava i iritacija. Dobijen iz persirćetne kiseline, potpuno je bezopasan, pošto se raspada na vodu i sirćetnu kiselinu koja se može unositi u organizam za razliku od vodonik peroksida, hlornih, alkoholnih preparata i preparata na bazi joda, borne kiseline ili permanganata koji su toksični ukoliko se progutaju ili apsorbuju u telo preko sluzokože.

Aktivni kiseonik u persićetnoj kiselini je kao i u vodonik-peroksidu nascentan, ali ga je za razliku od vodonik-peroksida lakše stabilizovati u vodenom rastvoru. Vodonik-peroksid u manjim koncentracijama od 3% nema dezinfekciono dejstvo, dok je persirćetna kiselina čak i u koncentraciji od 0.08% stabilna i efikasna protiv mikroorganizama.

(Gotov radni rastvor 0.08% persirćetne je stabilan godinu dana, dok sve manje od 3% vodonik -peroksida je stabilno 48 sati)

Aktivnost nascentnog kiseonika se zasniva na njegovoj visokoj reaktivnosti sa svim agensima koji su u blizini, kako mikroorganizmima tako i sa nečistoćom, te se može koristiti za detaljno čišćenje pogotovo kože lica koju ne peremo često koliko peremo ruke, a lice je izloženo raznim nečistoćama tokom čitavog dana. Proizvodi koji sadrže aktivni kiseonik iz persirćetne kiseline imaju specifican miris sirćeta koji je dokaz svežine i stabilnosti proizvoda.